• Harcerska akcja sprzedaży zniczy

   • 29.10.2019 08:18
   •   
   • 27.10.2019 harcerze pDH w Dolistowie Starym rozpoczęli akcję sprzedaży zniczy.

    Cele: rozwijanie inicjatywy i przedsiębiorczości harcerzy, kształtowanie postaw współodpowiedzialności, empatii, działania na cele społeczne. Harcerze realizują punkt 3 prawa harcerskiego  "Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim" oraz przyrzeczenia harcerskiego - do którego się przygotowują "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim..."

    Akcja będzie trwała w dniach 1-2-3 listopada 2019, harcerze będą mieli stoisko przed cmentarzem. Dochód posłuży do zakupienia elementów umundurowania harcerskiego i zuchowego. Zachęcamy do wsparcia naszej drużyny!

   • Wróć do listy artykułów