• Kontakty

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym Jaświły, ul. Dolistowo Stare 112
   • Telefon
   • +48 857161504

    +48 798964758
   • Adres szkoły
   • Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły
    Poland
 •  

   

 • Napisz do nas

  Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym – Dolistowo Stare nr 112, 19-124 Jaświły;
  Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail : iodo@gryfon.com.pl, tel.575 435 897;
  Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone na formularzu kontaktowym zapytanie (w tym prowadzenie wewnętrznego rejestru kontaktowego służącego umożliwieniu kontaktu Administratora z osobami przekazującymi zapytania drogą elektroniczną) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; partnerzy świadczący usługi techniczne dot. rozwijania i utrzymania systemów informatycznych i serwisów internetowych.
  Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
  Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania swoich danych, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych kontaktowych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi.