• Informacja o nauczaniu zdalnym w okresie 26.03.-10.04.2020

      Szanowni Państwo,

      pragnę poinformować, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres kwarantanny został przedłużony do 10 kwietnia 2020r. Od 25.03.2020 obowiązuje nas tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizacja pracy uczniów uwzględnia równomierne obciążenie ich w poszczególne dni tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu zgodnie z rozkładem zajęć obowiązującym doty

     • POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLUBÓW PRZEDSZKOLAKA W DOLISTOWIE, JAŚWIŁACH I MIKICINIE ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem preferowaną formą postępowania rekrutacyjnego jest rekrutacja elektroniczna (formularz rekrutacyjny do pobrania ze strony www.spdolistowo.edupage.org uzupełnienie i odesłanie niezbędnej dokumentacji w formie skanu lub fotografii na adres mailowy szkoły spdolistowo@poczta.onet.pl). Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w wersji papierowej.
      Możliwe jest także dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej – uzupełnione dokumenty należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

     • OGŁOSZENIE

      W trosce o zdrowie pracowników administracji i obsługi oraz interesantów SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym, w związku z sytuacją epidemiczną od dnia 20 marca 2020r. do odwołania, wprowadzone są zmiany w prowadzeniu działalności polegające na OGRANICZENIU DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT ZWIĄZANYCH Z ZAŁATWIANIEM SPRAW w siedzibie szkoły. W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej spdolistowo@poczta.onet.pl, dziennika elektronicznego lub telefonicznie pod nr 798 964 758.

     • UWAGA!!! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

      Szanowni Państwo,

      na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski, w dniach 12-25.03.2020 zostają zawieszone zajęcia w SP im. Sybiraków w Dolistowie Starym.

      We czwartek 12.03.2020 szkoła i Kluby Przedszkolaka będą prowadzić działania opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

  • Współpracujemy z:

   • Powiatowa Komenda Policji w Mońkach
   • Fundacja "Pomóż Im"
   • Biblioteka Publiczna w Jaświłach
   • Koło Sybiraków w Dolistowie
   • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mońkach
   • Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański
   • Pajacyk - program PAH
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 29.03.2020
  • Galeria zdjęć

   • Biwak DMB
   • Warsztaty dla nauczycieli z zakresu metody eksperymentu- Nauka jest praktyczna
   • Warsztaty TIK dl anauczycieli- Nauka jest praktyczna
   • Warsztaty dla uczniów- techniki uczenia się
   • Nauka jest praktyczna-geografia
   • Nauka jest praktyczna-przyroda
   • Nauka jest praktyczna- chemia
   • VIII Dyktando o Pióro Wójta Gminy Jaświły
   • Spotkanie z przedstawicielem KRUS