• KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
   • KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

   • 06.10.2019 15:54
   • Kalendarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20
   •  

    • Pierwszy tydzień września 2019   - Wybory oddziałowych Rad Rodziców.
    • 19 IX 2019    -  Wybory Prezydium Rady Rodziców.
    • 30 IX 2019  -   Zebranie ogólnoszkolne, zapoznanie z dokumentacją, bezpieczeństwo dzieci.
    • 4 XI 2019    - Zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania uczniów (lekcje otwarte, kl. IV, V, VI)   
    • 2 XII 2019  -  Konsultacje dla rodziców; przekazanie informacji o proponowanych ocenach śródrocznych    
    • 3.02.2020 - Zebranie ogólnoszkolne
    •  III / IV 2020  -  Lekcje otwarte dla rodziców: kluby przedszkolaka, kl. ), I, II, III
    •  4 V 2020 -   Zebranie ogólnoszkolne, przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania, proponowanych ocenach rocznych, podsumowanie pracy szkoły   
   • Wróć do listy artykułów